Θησαυροί για να μοιραστείς με καλή παρέα: ‘Ενα φλιτζάνι τσάι, φρεσκομαζεμενα κάστανα και μήλα και… αυτή τη θέα!!!

Treasures to share with good company: A cup of tea, chestnuts and apples freshly harvested from the trees, and this view.